Psk. Kardelen KARABULUT

Akdeniz Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca çeşitli konferanslara ve seminerlere katılarak eğitimimi stajlarımla destekledim. AGTE, MMPI, BECK Depresyon Envanteri, projektif ve gelişimsel test eğitimlerini aldım. İlk stajımda özel gereksinim duyan çocuklarla uygulamalı derslere katılarak gözlem yapma imkanı buldum. İkinci stajımda ise çocuklarda görülen kekemelik, okul başarısızlığı, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu gibi gelişimsel ve davranışsal problemlerin giderilmesinde neurosound adı verilen bilişsel, duygusal ve bedensel gelişimi destekleyen gelişim programının uygulandığı kurumda çocuklarla birebir görüşmeler yaptım. Halen birçok konuda eğitim almakta aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi programına devam etmekteyim.

Enki Psikolojik Danışmanlık Altyapısı, E-Therapy.app® | Online Görüntülü Terapi Sistemi ile hazırlanmıştır.